• banner

O Fuli

O FULI

video2

Počas posledných dvoch desaťročí sa FULI venovala skúmaniu dedičstva a inováciíručne vyrábaných kobercov a poskytovanie služieb zákazkového dizajnu s estetikou a osobnosťou.
V digitálnej ére poháňanej technologickým pokrokom FULI verí v 'Kreativita aRemeselná zručnosť“.Zachováva podstatu tradičných remesiel a zahŕňarozmanitosť modernej techniky.S inkluzívnou a otvorenou mysľou sa FULI zaviazalavývoj ručne vyrábaných kobercov našej doby.FULI, zakorenená v Číne, zdedí odkaztradičnú kultúru s modernou technikou, spájať svet svojimi kobercami.
Poháňané dizajnom, vynikajúco spracované.FULI sa v posledných dvoch desaťročiach venuje skúmaniu dedičstva a inovácií ručne vyrábaných kobercov.FULI, zakorenená v Číne, zdedí dedičstvo tradičnej kultúry s modernou technikou a prináša umelecký prístup do súčasného bývania.
FULI tiež ponúka možnosti šité na mieru, poskytuje služby vlastného dizajnu s estetikou aosobnosť.S otvoreným a kolaboratívnym prístupom FULI spája skupinu medzinárodnýchumelcov a dizajnérov, aby vytvorili jedinečné kolekcie limitovaných edícií, vďaka ktorým budú koberce nielenfunkčné kúsky, ale aj spôsob, ako ľudia žiť s umením.